Allégatan
FöreningsSparbankens fastighet på Allégatan. Bilden är tagen vid korsningen som leder till Kungsleden och Åsbogatan. Tar man till höger kommer man till Södra Torget.
<<< tillbaka till gaturegister A - B