Brodalsgatan
Brodalsgatan i förgrunden. Byggnaden är den enda kvarvarande från detta kvarter. Foto från december 2003.
Gatuskylt från Brodal. Gatan leder i dag fram till bussgaragen på detta område. Foto nov. 2004
Samma byggnad som på den översta bilden. Detta foto från november 2004.
<<< tillbaka till gaturegister A - B