Händelser - Borås historia
  -------------------------------------------1600 - talet------------------------------------------------
1621
Gustav II Adolf grundar staden runt åsarna - Boeråås eller Torpa stad, som landshövding Stiernsköld varit med att utforma.
1624
Boråsborgarna får sitt första kungliga privilegium, nämligen tillåtelse att bedriva gårdfarihandel över hela riket.
1628
Detta år skickas de första båtsmännen från Borås till flottan.
1630
Borås ”stadsskola” grundas. Årtalet 1630 är preliminärt.
1640
Boeråås / Borås har vid detta årtal ett invånarantal på 523 personer
1661
Torpa kyrka byggs om detta år.
1680
Borås registrerad somreferensstad .
1681
Den första stora stadsbranden. Endast några fåtal gårdar undgick katastrofen.
  -------------------------------------------1700 - talet------------------------------------------------
1727
Staden föll återigen inför lågorna och brann ned så gott som till grunden.
1735
Återuppbyggnad av staden.
1782
Första lasarettet (St. Brogatan 9, 7 sjukrum), 1822:brann ned vid stadsbranden 1780
  -------------------------------------------1800 - talet------------------------------------------------
1815
Året då S:t Ansgars griftegård anlades.
1822
Återigen härjades staden utav brand, denna gång söder om Yxhammarsgtan, 203 utav 301 hus brann ned.
1825
Läroverket (vid Carolikyrkan) instiftas.
1826
Borås Weckoblad (Rydin), förgrundsgestalten till det som 1838:grundar Borås Tidning
1827
Återigen eldhärjas staden och förödelsen blev total. Det som kvarstod var: Kyrkan, Prästgården, Stadsfängelset , Brännerigården, Skolhuset, Fattighuset eller som det hette i folkmun: " Brackas " beläget vid Krokshallstorget samt ett 30-tal privathus.
Efter denna brand anlades Hötorget och Rydins stöphus - Lilla Brogatan / Lilla Kyrkogatan som troligen var världens första. Revs året där på 1828.
1828
Detta år tillkom stadens andra Lasarett beläget vid Sturegatan och området Bäckäng. Detta revs 1897.
"1830"
Hillströms Kattuntryckeri blir till.
1831
Borås Sparbank ser dagens ljus. Bildas i dåvarande gamla rådhuset. 1894 börjar man bygga på den plats där den finns idag - Åsbogatan - Allégatan.
1832
Borås får sin första järnhandel - Knutssons Järnhandel. 1867 byter den namn och övergår i Strömqvists Järnhandel. 1957 får den ytterligare en ny ägare ( Persson). Finns på samma adress fram till 2003 då den läggs ner.
1834
En av vår värsta farsoter bryter ut ( Koleraepedemin ) Finns idag en minnessten vid Lasarettet som vittnar om detta.
1835
Rådhuset byggs framför nuvarande Handelsbanken och finns här fram till 1910 då det ersattes med det som vi kan se idag i Nationalromantisk stil.
1840
Industrierna börjar komma till. Bäcks färgeri ( Hallbergsgatan 14 ) verkar här fram till 1901 då Borås Wäfveri tar över.
1847
Bildningen ansågs vara viktig varför man lagstadgade om Borås första Folkskola. ( 1849 )
1848
Örebro Privatbank öppnar kontor och finns fram till 1869 då den upphör.
1849
Stadens första folkskola kommer till vid Brännerigatan, gamla BT-huset. År 1880 övertar
Borås Tidning hela fastigheten.
1850
Borås har vid denna tidpunkt 2733 invånare.
1852
Drätselkammaren inrättas.
1853
Marieholms Badhusbolag etablerar sig där nuvarade Stadsparksbadet befinner sig.
1856
" Teknis " eller Tekniska Elementarskolan inrättas vid Stora Brogatan / Hallbergsgatan.
1857
Wiskaholms spinneri öppnar fabrik i nuvarande Borås Wäveris lokaler vid Krokshallstorget.
1858
Hotel Borås slår upp sina portar på Lilla Brogatan.
1859
Borås första elementarläroverk etablerar sig på Stora Kyrkogatan 6-8 innehållande 5 klasser.
1860
Invånarantalet hade nu stigit till 2988 personer.
1861
Borås Bad Bassain ( Werners Bad ) inrättades i nuvarande Elverkets lokaler.
1862
Sandwalls Bryggeri slår upp portarna detta år.
1863
Borås - Herrljunga etableras ( Herrljunga som ny järnvägsstation ). Borås Öfre blev ändhållsplatsstation.
1864
Borås Tricotfabrik ( Söderbro ) sedemera Eiser år 1913.
1866
Krebs Väfvsskola - Tekniska Vävskolan etableras detta år.
1868
CJ Jönsson öppnar färgeri - tryckeri mitt emot det som i dag kallas Borås Övre station.
1870
Borås Väfveri etablerar sig på Magasinsgatan.
1871
Torpa Östra Folksola ser dagens ljus ( beläget där Daltorpsskolan finns idag. )
1873

Borås Stadsteater kommer till, kostnad 20.000 riksdaler , revs 1983 en skandal
( Webbmakarens kommentar ).

1876

Norrby Spinneri & Väfveri öppnar (Magasinsgatan, A. Andersson ( sedemera Wiskastrands fabriker).
1878
Annebergs Spinneri kommer till där " Pulsen Konferenscenter huserar idag ".
1879
Södra Missionshuset byggs. ( flyttar och byter namn till Frälsningsarmén Kungsgatan 50, bygger nytt på Kungsgatan 13 - år 1913 ).
1880
Sträckan Borås - Varberg invigs, Borås Öfre heter stationen.
1881
Stationshuset Borås Övre byggs om. Björsells tryckeri etablerar sig i Borås.
1882
Kinds Härads Jernväg sträckan (Borås-Svenljunga) byggs. Läggs ned 1902 då den köps upp av Borås-Alvesta.
1883
Borås Mejeri AB flyttar in i (före detta Dalhems Väfveri). Johan Skoglund konfektionsfabrik etablerar sig där sedemera Åhaga lokverkstad skall befinna sig.
1884
Borås Baptistförsamling registreras och första dopet förättas i Ramnasjön.
1885
Järnvägen mellan Borås och Svenljunga, gamla Kindsbanan ( Kinds Härads Jernväg ) köps upp av Borås - Alvesta Järnväg.
1886
Elementärskola för flickor byggs på Österlånggatan 69 vid kvarteret Sirius.
1887
Carl Eiserman & Co blir detta år ytterligare ett tillskott av trikåfabriker i staden.
1888
Borås Mekaniska Verkstads AB, ett av dom mer beryktade, etablerar sig på Magasinsgatan.
1889
Kamgarnsspinneriet AB öppnar på Göta där ”Göfab” låg på 2000-talet.
1890
Gatulyktor sätts upp vid Västerbro. Byttorps vägport byggs, (den gamla porten) .
1891
Järnvägen mellan Borås och Göteborg står färdig.
1892
Erlabolaget ( Eriksson & Larsson öppnar i Flamenska huset.
1893
S:ta Birgittas Griftegård anlades på Göta, ( Lyckebo Landeri ).
1894
Borås Nedre station, uppförs där Elverket ( tidigare ) Ångkraftverket (kv Elektra) ligger idag.
1895
Vedens härads Tingshus etablerad på Södra Kyrkogatan 39.
1896
Kilsunds Väveri AB bygger fabrik på Armbåga.
1897
Borås Varmbadhus färdigställt - Beläget bakom nuvarande Röda Kvarn i Stadsparken.
1898
Borås får sin första fasta brandkår - Stationerad vid Strandgatan / Västerbrogatan.
1899
Brandstationen utvecklas ytterligare på Västerbrogatan. Bengt Lundahls Kravattfabrik och Robert Rydins Handels & Fabriks AB öppnar sina portar.
  -------------------------------------------1900 - talet------------------------------------------------
1900
Invigning av Vattentornet vid Kvarnbergsparken.
1901
Folkets hus kommer till vid Åsbogatan / Bäckäng.
1902
Sträckan Borås-Alvesta försågs med järnväg. Kinds Härads Jernväg - ”Kindsbanan”, lades ned detta år.
1903
Kemiska fabriken Monopol, AB etablerar sig i staden. Oscar Jacobson, öppnar sin fabrik, mode och design med hög kvalitet. Finns fortfarande kvar i liten skala, levererar väldesignade kläder.
1904
Borås fotbollslag bildas. Två år senare antar man namnet IF Elfsborg.
1905
Borås Tapetfabriks AB står färdigbyggt vid(Bockasjöområdet). Norrby Folkskola invigs. Biografen Olympia slår upp sina portar. Första automobilen, märke - ”Allvelo” i staden, (ägare disponent T. Gentzel, Sandgärdet)
1906
Gustav Adolfskyrkan, den nya kyrkan byggs. Höjd till tornspetsen är 71,5 meter. IF Elfsborgbildas och blir staden stora fotbollslag.
1907
Folkets Park på Fristdsvägen står färdigt för invigning.
1908
Hedlunds Bageri grundas av Wictor Hedlund. Stadshotellet byggs, kommer att bli "Statt" i folkmun.
1909
Den första Taxibilen kallad droska "P18" börjar rulla i Borås.
1910
Rådhuset invigs, byggnadssättet är nyromantisk stil och arkitekten var Ivar Tengbom.
1911
Rudolf Johanssons Åkeri AB bildas detta år. Finns än idag.
1912
Ramnakyrkan flyttas till Ramnaparken som museum. Kyrkan var tidigare belägen i Kinna-rumma.
1913
Västeråsens sanatorium färdigbyggt och klart. Borås Jacquardväfveri AB - Göteborgsvägen startar sin produktion.
1914
Borås museum (Ramnaparken) invigs detta år och Borås får sitt första BB beläget på "Kullagärdet" den plats där Engelbrektsskolan senare kommer att byggas.
1915
Kombinerat Post- och Telegrafhus byggs på Västerlånggatan 18.
1916
Ljungbergs Läderfabrik AB startar sin produktion detta år. "Wiskania” öppnar sin skotillverkning på Gässlösavägen. Företaget finns fortfarande idag och producerar med framgång.
1917
Sträckan Borås-Ulricehamn förses med järnväg.
1918
Konstsilke AB (Rayonsilke), sedemera Vitvaruindustri AB öppnar på Olofsholmsgatan - Kommer senare att anta namnet ”Abeve”. Numera känt som ACG Nyström.
1919
Epidemisjukhuset på Tullen tas ibruk
1920
Torpa socken kom från och med detta år att lyda under Borås Stad. Bockasjön torrlades och kom att vara så en bit in på 50-talet.
1921
Den första bussen äntrade Borås gatunät.
1922
Ramnavallens Idrottsplats invigs. Den liberala tidningen Borås Nyheter börjar att tryckas. Läggs ner 1951. Textilfabriken Merkur ser dagens ljus.
1923
Den 13:e december bildades AB Bostäder för att råda bot på dåtidens bostadssituation.
Smålägenheter med för den tiden modern standard började byggas på Blekingegatan 5
Norrby.
1924
Textilen återkommer ofta i Borås stadsbild, AB Uno Stenlunds trikåfabrik på Lilla Brogatan drar igång sin verksamhet.
1925
Borås börjar asfaltera gatorna och under en 10-årsperiod intensifieras detta arbete och staden genomgår en stor förvandling.
1926
Borås rundradio inleder sina sändningar. Antennen placerad på läroverkets tak. Senare installeras denna på Telegrafen.
1927
Byttorps vägport byggs om och antar det utseende den har än i dag (2005). Den första porten byggdes 1890. Norrbygärde Idrottsförening bildas detta år.
1928
Bröderna Ebenfeldt och Company öppnar sin fabrik på Getängsvägen.
1929
Algot Johansson mera känd som "ALGOTS" bygger sitt Textilimperie på Fabriksgatan. Vätgötaloppet går av stapeln, körs mellan Borås och Ulricehamn. Den första ljudfilmen når Borås. Spelas på Biografen - Röda Kvarn -
1930
Den anrika Eriklundsskolan byggs detta år. Arkitekten heter Harald Ericson.
1931
Den stora Textilstrejken drabbar staden. 4000 arbetare lägger ned arbetet för en högre lön.
Efter segdragna förhandlingar flyttas man upp i "ortsgrupp 3" vilket innebär att man automatiskt erhåller en bättre lön.
1932
Epahuset byggs i härlig " Funkisstil "på Österlånggatan. "ALGOTS" introducerar det som många skall ta efter: Det löpande bandet.
1933
Borås Hantverkarförening anordnar en mässa detta år vilket resulterar i ett besökarantal av 272 000 personer. Utställningen kommer att kallas "Boråsmässan".
1934
Vatten och avloppsanläggningen på Gässlösavägen invigs. "Gässlösa renhållningsverk "
1941 övertas det av staden Borås.
1935
Biografen Palladium med tillhörande restaurang invigs. En pärla i Borås stadsmiljö med sitt vackra torn. Interiör i Marmor, golv och pelare. När den revs användes materialet till att fylla ut industriområdet på Göteborgsvägen 181 Borås. 1966 var bygget av Industrifilter AB:s lokaler klara att tas i bruk. Numera har kontorsdelen jämnats med marken och City Gross har etablerat sig efter att modifierat verkstadslokalen.
Eftersom undertecknad arbetat på Industrifilter ( numera Camfil AB ) under 39 års tid är det mycket nostalgi i lokalen. Tittar man upp mot innertaket i den så kallade högdelen finns fortfarande industriarmaturen kvar som en nödbelysning.
1936
Textilinstitutet byggs, arkitekt var Harald Ericson, påbyggt 1952. Torghandeln på Stora torget upphör detta år och IF Elfsborg blir Svenska mästare i fotboll.
1937
 
1938
 
1939
 
1940
 
1941
 
1942
 
1943
 
1944
 
1945
 
1946
 
1947
 
1948
 
1949
 
1950
 
1951
 
1952
 
1953
 
1954
 
1955
 
1956
 
1957
 
1958
 
1959
 
1960
 
1961
 
1962
 
1963
 
1964
 
1965
 
1966
 
1967
 
1968
 
1969
 
1970
 
1971
 
1972
 
1973
 
1974
 
1975
 
1976
 
1977
 
1978
 
1979
 
1980
 
1981
 
1982
 
1983
 
1984
 
1985
 
1986
 
1987
 
1988
 
1989
 
1990
 
1991
 
1992
 
1993
 
1994
 
1995
 
1996
 
1997
 
1998
 
1999
 
-------------------------------------------2000 - talet------------------------------------------------
2000
Millenieskiftet invigs med ett magnifikt fyrverkeri från Stora Torget.
2001
 
2002
 
2003
 
2004
Det nya Ryavallen - sedemera benämnt Borås Arena började byggas detta år.
Dom gamla vänthallarna vid Borås Centralstation ersätts med det moderna Borås Rececentrum som invigdes i juni.
Knalletorget fick ett riktigt "ansiktslyft" i ordets rätta bemärkelse. Konstnären Fredrik Wretmans skapelse - Bodhy - avtäcks i Viskan utanför Biografen - Röda Kvarn - den 20 augusti.
2005
 
2006
 
2007
 
2008
 
2009
 
2010
 
2011
 
2012
 
2013
 
2014
 
2015
 
<<< tillbaka till alternativ meny :