Borås - Historia

Borås historia
Gustav II Adolf

Borås stad grundades genom ett ultimatum av Gustav II Adolf.

Staden Borås grundades av kung Gustav II Adolf år 1621.
2016 har staden existerat i 395 år.

Handeln, den dominerande verksamheten
Vid grundadet av Borås så var handeln en mycket betydelsefull del. Redan på1500-talet fanns här bönder som drygade ut sin försörjning genom att sälja sitt hantverk, smide och träslöjd. Derörde sig över stora delar av landet och sålde sina varor.
Knallen blev ett begrepp som än i dag präglar vår stad och dess verksamhet.

Handel utanför stadsgränsen var icke tillåten
Enligt den lag som kom till på 1600-talet så skulle all handel ske inom en stads gränser. Anledningen till detta var att man skulle kunna ta upp tull på varorna samt möjlighet för staten att få del utav inkomsterna av handeln. Bygdens handelsmän råkade ibland i slagsmål med representanter för de närmaste städerna, det hände till och med att dom blev anmälda till myndigheterna för sin verksamhet.

Västgötarna klagade hos Kungen
1620, på våren begav sig ett antal representanter i väg til Kungen för att framföra klagomål över hur illa grannstäderna behandlade dem. Samtidigt bad man om att få fortsätta med sin traditionella handel. Konungen var inte nådig, han gav dem ett ultimatum: Senast till Midsommar skall all verksamhet med handel vara avslutad - vill ni fortsätta så måste ni under alla omständigheter bilda en stad löd konungens svar.

Bönderna beslöt omgående att grunda en stad vid kyrkbyn som kallades Torpa, runt den kyrka som vi idag kallar
<<< Carolikyrkan i Borås >>> .Detta är för övrigt den äldst bevarade byggnaden i Borås historia.
Till kommande sommar skickades representanterna återigen till kungen för att be om att få stadsprivilegier.
Denna gång var kungen inte anträffbar, han hade viktigare saker för sig,
Han hade rest till Tyskland för att bekanta sig med Maria Eleonora av Brandenburg, tanken var ett eventuellt äktenskap.

Enastående privilegier
Så småningom fick man sina stadsprivilegier. Dessa var helt unika och gav Boråsarna rätt att handla var de ville, under förutsättning att de förtullat varorna i Borås. Detta gjorde att Borås hade de allra bästa förutsättningar att kunna bli en ledande handelsstad.

1800 och 1900 - talens utvidgande
Den stora expansionen förädlades genom handelns förening med textilnäringen. Söder om Borås växte den så kallade förläggarverksamheten fram. Storbönderna levererade ull från sina får till kvinnor runt om i bygdensom gjorde garn och vävde tyg för att sedan leverera tillbaks tilll bönderna. Sven Erikson, var en känd profil som 1834 startade landets första mekaniska väveri. Ett par decennier senare, år1858 var det dags att etablera det första väveriet i Borås.

Textil och Sömnad
Det råder inget tvivel om att <<< textilindustrin >>> gjorde Borås till en av Sveriges mest expansiva städer i mitten av 1950 - talet.
Ända in på 1960 - talet sysselsatte textil och konfektion två tredjedelar av de industriarbetande i Borås.
Sedan kom den svenska tekokrisen vilket gjorde att Borås tvingades att utvecklas inom andra områden.

Borås en stark handelsstad
Borås ställning idag som en handelsstad är mycket respekterad. Utrikeshandel består utav en kombination mellan handelsmän och textilproducenter. Dom mest kända postorderfirmorna ligger i Borås. Här finns även huvudkontor för många svenska agenturer och affärskedjor i konfektionsbranschen. Faktum är att regionen procentuellt sett har en mer intensiv utrikeshandel än exempelvis Hong Kong.

Fyra stadsbränder
Borås har vid fyra tillfällen härjats av förödande stadsbränder, 1681, 1727, 1822 och 1827. Vid samtliga av dessa
bränder brann staden ned helt till grunden. Det är därför det inte finns någon verkligt gammal bebyggelse kvar i vår stad.

Borås gatunät
Gatunätet ser idag ut som det det ursprungligen var tänkt med undantag av att en del gator breddats av brandsäkerhetskäl. Dagens stadsbild har naturligtvis präglats av de bränder som tidigare varit så förödande.
Av den typiska Karl Johans-bebyggelsen som kom till på grund utav brandbestämmelser efter branden 1827 finns endast några enstaka hus kvar.

Borås gränser
Borås gränser har ändrats vid fyra tillfällen. 1920 innefattades Torpa socken. På 1970-talet skedde kommunsammanslagningar vid två tillfällen; först med Brämhult 1971 och sedan med Bollebygd, Dalsjöfors, Fristad, Sandhult och Viskafors 1974. 1995 blev Borås kommun återigen litet mindre då Bollebygd på nytt blev en egen kommun.

Borås stadsvapen
Borås stads vapen har hela tiden varit det som beskrivs redan i det privilegiebrev som undertecknades av Gustav II Adolf den 25 maj 1622:
"...twå ulle Saxser, den ene medh udden nedh åt, och den andre medh udden upwände..."

<<< tillbaka till alternativ meny :